Depersonalization Support Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
53 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Jeg heter Leo, er 20, bor i Oslo, og har hatt derealization i snart 4 år.

jeg er en veldig rolig, laid back og forståelses full person.

jeg røyket en joint på en utvekslingstur i amerka når jeg var 17, og har lært mye på veien.

jeg har vel brukt denne profilen før men det var over et år siden... jeg er veldig komfortabel i guess you could say med dette helvette nå, men jeg er fortsatt fast bestemt på å bli frisk. om du har slitt lenger eller kortere en meg tror jeg vi begge kan lære noe. jeg er også villig til å reise et stykke hvis du ikke bor i oslo (har bil). hit me up så kan vi ta en kaffe eller noe (ikke at jeg drikker kaffe lol det føkker med hodet mitt). Når vanlige folk ber meg med på kafe så sier jeg at jeg har en kaffe allergi hahahahaha.
 

Attachments

1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top