Depersonalization Support Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
28 Posts

I heard that some people who suffer from dp/dr, have problems with thyroid gland (I hope that was the right term). Well, today I went to tests and soon I know does it have something to do with my dp/dr. Maybe some kind of predisposition?

Olen silloin tällöin kuullut, että dp/dr kaltaisia tiloja on ihmisillä, jotka kärsivät kilpirauhasen vajatoiminnasta. Joskus sitä on mitattu minulta ja tulokset ovat olleet osin yli raja-arvojen, tosin ei niin paljoa, että olisin saanut lääkitystä. Nyt asiaa tutkittuani olen huomannut, että lääkäreillä on hyvin erilaisia mielipiteitä siitä mikä on oikea raja-arvo. Erään tulkinnan mukaan voisin hyvinkin kärsiä tästä vajaatoiminnasta. Se voisi olla syy, miksi tunnereaktiot johtavat dp/dr-tiloihin, joista ei meinaa päästä irti. Saa nähdä. Ensi viikolla lääkärin vastaanotto.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top